Hodnocení učitelů

Dlouho, dlouho jsem přemýšlel, co zde napsat. Prakticky od druhé hodiny vyučování, které proběhla tak v 5. týdnu semestru. Chápu pojetí designu a jeho specifičnost, to, že se nedá naučit, ale to co předvedl pan docent, to bylo s prominutím ubohé. Ale to už předbíhám…

 

Ad 1. otázka: Těžko mohu objektivně hodnotit, jak pan docent rozumí látce, nepředvedl mi nic, podle čeho bych to mohl posoudit.

 

Ad 2. otázka: Opět těžko hodnotit, jednak opět díky specifičnosti designu a hlavně proto, že celá výuka se skládala ze 2 prezentací a tuším jednoho filmu z české televize, o panu Zvonkovi samotném. Prezentovat umí pan Zvonek docela pěkně, s pouštěním svého filmu z CD na počítači, pan Zvonek ještě docela problémy, možná byste ho mohli poslat na nějaké školení, doporučil bych základy práce s počítačem (a to myslím naprosto vážně viz. níže).

 

Ad 3. otázka: Trochu tápu, jestli zde uvést to, co mám na jazyku, ale snad si porozumíme. Takže přístup pana Zvonka ke studentovi? Jako první věc, co nám přečetl, bylo x let staré hodnocení studenta, ve kterém ho kritizuje od hlavy až k patě. Student kritizoval úroveň výuky, obsah látky et cetera. Když pominu to, že onen student měl naprostou pravdu (naprostou!!!) tak se ze ty roky, které od tamějšího hodnocení uplynulo, NIC NEZMĚNILO!!! Věc další… toto hodnocení je snad pro administrativu FSI/VUT, ale ne proto, aby s nimi byl prováděn úvodní projev ke studentům. Onen student by to možná cítil jako poctu, být jím, tak možná také, ale to, že se nic nezměnilo a ještě si z toho dělat legraci, to urážka ba přímo výsměch tomuto hodnocení a jeho smyslu. Asi jediné, co jsem v hodinách zjistil, byl původ aforismu "akademická čtvrthodinka", kterou pan "akademický" sochař důsledně dodržoval. Naše "první" hodina proběhla následovně: Půl hodiny jsme čekali, pak se jeden odvážný rozhodl zjistit, co se děje a po dalších 15 min čekání se objevil doktorant z průmyslového designu a oznámil nám, že pan Zvonek tady není, že možná přijde příští týden. Pak jsme čekali další hodinu mlčky s doktorantem, protože nebyl na nic připraven a nevěděl si co počít. K této první hodině bych řekl asi toto: Jako kde jsme??? U opic nebo u lidí? To je tak těžké za sebe najít náhradu nebo dát vědět předem, že výuka se nekoná? Nezlobte se na mne, ale můj čas je drahý a já mám lepší věci na práci, než ho trávit čekáním na pana Zvonka, až se uráčí přijít. K tomu všemu připočtu nic neříkající konzultace, ze kterých jsem se nic nedozvěděl, jenom cituji: "Jo, tam něco je. To bych nechal." Jako k čemu to je? Co jsem se z toho dozvěděl? Hmm? A to nejlepší na konec… min. jednou jsem byl svědkem toho, že pan Zvonek přišel do předmětu posilněn alkoholem. Netvrdím, že jsem to na první pohled hned poznal, třeba na gestech, mluvě atd. ale na vzdálenost kratší než 0,5 metru bylo z něj cítit odér, tak typické pro žaludeční trávení etanolu.

 

Ad 4. otázka: Opět netuším, nebyl jsem u toho a ani nevím, jakým způsobem hodnocením probíhalo. Jediné, co vím, že předmět jako takový, mi nic nedal, co by se mohlo hodnotit. Co tím myslím? Když už nic, mohli nás v tomto předmětu něco naučit o Správě barev, ale bohužel o tomhle tak zásadním elementu nepadlo ve výuce ani slovo, takže např. můj výsledný projekt nevypadal, tak jak bych chtěl. Ale co už, ztrácím jakékoliv naděje, že se cokoliv kdykoliv na VUT ještě naučím (a to jsem "jenom" ve 4. ročníku)

Hodnocení předmětu jako takového: Vyškrtnout nebo s ním opravdu něco udělat. Přednášky jsou naprosto zbytečné, ve cvičeních se toho zvládlo hodně málo, prakticky nic. Ani nevím, kde se to ztratilo (myslím ty hodiny), ale Ústav konstruování a jeho odbor průmyslového designu není schopen zajistit pořádnou výuku na úrovni vysoké školy. Plýtváte mým časem a svými penězi. Chybí pořádná osnova, lektoři, zvláště pan Zvonek si nedělá nic z toho, že nedodrží ani zlomek z toho, co by měli. Doktoranti se alespoň snaží, ale taky je dost co zlepšovat. Taky se jim povedlo pár husarských kousků, alá pan Zvonek. Z těch 2 rádoby přednášek a 2 konzultací (každá tak 30 sekund) jsem se NIC nedozvěděl. Nevím prakticky nic o tom, jak tvořit lepší design. Zhola nic. Z cvičení už něco MÁLO, opravdu málo ano, ale kde nic není, i ždibet je více než nic, že… Takže, co chci vlastně říci? Buď zrušit, nebo zavést disciplínu a pořádek. Udělat osnovu, sylabus, prostě jak to má každý jiný předmět.

 

Pan Mazůrek je cholerik a i když asi tomu, co dělá (jakože nemám tušení, co to vlastně přesně je), rozumí, neměl by učit. Nemá na to osobnost. Je docela problém, že garant předmětu sám předmět učí, tudíž asi sám sebe nevyhodí, ale měl by? Proč? Ne, kvůli tomu, že jeho osobnost není úplně košér, ale kvůli tomu, že předmět se jmenuje Elektronika a měření, pan Mazůrek to snad ani nevěděl, o předmětu hovořil jako o předmětu Diagnostika se vším všudy a přednáší o historii odboru diagnostiky na Ústavu konstruování za posledních tuším 15-18 let. Měl by se více zaměřit na to, co má probrat a ne na to, že před 10 lety ho požádala Škoda auto o to, aby zjistila, co je ten záhadný zvuk ve Felícii.

 

Hodnocení předmětu: Vyškrtnout nebo s ním něco udělat. Cvičení mi toho moc nedala, byl to takový nízký průlet nadzvukovou rychlostí danou problematikou, zbytečně se ztrácel čas nad teorií a na samotné experimenty nezbyl čas, což vedlo ve výsledku, že jsem (i když sedím v první řadě) nevěděl, co vlastně děláme a co se nám snaží experiment říci. A přednášky? No nezlobte se na mne, ale na co mi bude historie experimentů na oboru diagnostiky, hmm? Ne, že by to nebylo zajímavé, nebo spíše zajímavě podané panem Mazurkem, ale tohle já nestuduji a v praxi mi to bude na nic. Možná bych z toho udělal volitelný předmět – na vlastní nebezpečí.

 

Snad se pan inženýr neurazí, ale během celé výuky jsem měl vážné problémy udržet pozornost. Pochopil bych to v matematice, ale tady? V předmětu, který je mi tak blízký? Dozvěděl jsem se pár zajímavých věcí, ale spousta zajímavých mi unikla, protože to prostě nešlo zachytit. Ta monotónnost přednášení byla prostě vražedná. Netvrdím, že by pan Doušek dělat kotrmelce, ale tak něco… cokoliv. Dále by se hodilo jeho skriptum, které nám dal na konci, už na začátku. Dělal výklad z něj, a jelikož jsem neměl žádné poklady během samotného semestru, nic co bych sledoval hmatatelně, tak jsem se v tom všem ztrácel. Ještě dodatek k té odborné způsobilosti: Pan inženýr je určitě zkušený matador v tom, co přednáší, ale položil jsem mu jednoduchou otázku, která mi vrtala hlavou (Proč je MAC adresa složena z 12ti písmen a přitom její velikost je jenom 6kb? Odpověď je jednoduchá – Jsou to čísla ve hexadecimální soustavě a ne desítkové, stačí se jenom zamyslet), tak jsem se zeptat a odpověď, kterou jsem dostal byla hloupost. Proto snížené hodnocení. Možná je to blbost, ale možná to opravdu o něčem svědčí.

Hodnocení předmětu: Trochu více se zaměřit na praktičnost, tj. hledat více příkladů použití nebo využití dané látky. Ne, že by tam nebyla, to zase ne, jako jeden z mála předmětů jsem věděl, proč se ho vlastně učím a k čemu nám to může být, ale aby to třeba neskončilo jenom u slovního příkladu, protože vše je vcelku pořádku, jenom ten předmět potřebuje trochu osvěžit, aby byl pestřejší.

 

Nelze hodnotit jinak, jestli si někdo zaslouží na Ústavu konstruování Ačka, tak je pan Vaverka. Vypadá, že problematice MKP docela rozumí (asi díky tomu, že absolvoval kvalitnější výuku na Ústavu mechaniky těles) a umí výuku i hezky, srozumitelně podat. Jedinou výtku k němu samotnému: My víme, že jsme hloupí a nic neumíme. Někdy opravdu zbytečně ztrácíte čas nad tím, že nám to ukazujete a taky zbytečně ztrácíme čas tím, že říkáte to, co už víme, tzn. že výuka jako taková, jak je postavena, je na nic. Mi to dobře víme.

 

Koupit více licencí ANSYSu!!!! K čemu mi je, že sedím u počítače, poslouchám předtím 2 hodiny přednášku, kde bědují nad tím, že je malá hodinová dotace a že nic nestíhají, když musím potom další dvě hodiny sedět u počítače a nic nezmůžu, protože chybí licence. Já vím, je to drahé, ale co chcete? Učit nebo se o to pokoušet? Takhle jenom plýtváte mým časem a vašimi penězi.

 

Vyškrnout nebo účelově pozměnit. Tento předmět je opět příkladným mrháním penězi a naším časem. Výuka probíhá tak, že studenti si v posledních 3 – 4 týdnech semestru připraví prezentaci na téma mikro/nanotechnologie, the end. Žádná interakce ze strany pana Křupky, nebo spíše ústavu samotného, protože o úrovni výuky, náplni a jeho potřebnosti se ví (usuzuji z toho, co jsem viděl při společných sezeních s vedoucím ústavu) na vedení, ale nikoho to ani snad nezajímá. Zbylá výuka odpadla, nebo přednášel někdo jiný. Jednou přišel pan Zemánek z Ústavu přístrojové techniky a další týden jsme tam byli na návštěvě my. Tohle bylo skvělé, ale jinak opravdu bída.

 

Pan Koutný má někdy poněkud krátkozraké názory (Tvrdit, že studenti Ústavu Konstruování nepotřebují procvičit nebo prohloubit znalosti z technického kreslení, protože před 2 roky udělali nějaký ten předmět, kde obkreslili výkres z učebnice, nebo udělali jeden vlastní, je naivní, ba přímo i komické.), ale jinak je to vcelku milý, bezproblémový člověk. Mrzí mne, že musel tak často na konference a tudíž nebyl čas se věnovat výuce, (opět typický příklad přístupu ke studentům na Ústavu konstruování, ne pana Koutného, ti a jejich výuka je na posledním místě). Výše zmíněné zde možná nemá místo (ale co naplat, není kde si postěžovat), ale tohle určitě ano: Pan Koutný by měl změnit přístup k výuce. Říkat na přímou otázku studenta, zdali budeme probírat látku XYZ to, že tohle jsem nestihl ani minulý rok a tudíž to probírat nebudeme, i kdybychom třeba i mohli, tak s prominutím, ale co to je??? Osnova je hezká věc, ale CATIA je složitý software, nelze se ho jen tak naučit a vaším cílem by mělo být probrat co možná nejvíce látky, nehledě kolik jste toho stihl minulý rok.

Reklamy

KUTlime se představuje:

Jsem snílek, chorobný workoholik, detailista, flákač, publicista, hráč, buřič, závislák na produktivismu, technologiích a návratu zpět na strom. Extrovertní samotář, cholerik, kterému pořád v testech vychází sangvinik. Bývalý fotograf, budoucí cestovatel, současný amatérský terapeut. Věčný geek a kritik, nerozpoznatelný bodybuilder a mnoho dalšího. Kontroverze a renesance sama Mám mozek a nebojím se ho používat. Mám mnoho vlastností, které mne činí na první i druhý pohled nesnesitelným člověkem, za to ceněným spolupracovníkem. Seznámení se mnou pouze na vlastní nebezpečí. 8-)
Příspěvek byl publikován v rubrice ÚTDOK. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Hodnocení učitelů

  1. Pingback: Co blog vzal a co blog dal… | My space, my world.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s