Olympia oslavila 15 let, představila zajímavou soutěž

Mekka nákupního konzumu v ČR – centrum Olympia oslavila 15 let. Ke svým narozeninám uvedla zajímavou soutěž. Tedy, abych byl přesný, soutěž sama o sobě tak zajímavá nebyla, ale sledovat ji bylo zajímavé ze socio-matematického hlediska.

Soutěž jako taková byla jednoduchá. Pexeso, 15 dvojic na čas, max 2 minuty. Semifinále probíhalo 16 dní, v období od 9. 10. 2014 do 24. 10. 2014. Pak následovalo velké finále dne 25. 10. 2014. Do finále postoupí 100 nejlepších časů ze všech semifinálových pokusů. Pexeso jste si mohli zkoušet na nečisto na webu soutěže. Jedná se o jednoduchou FLASH animaci, která je použita i při samotném hraní na ostro.

Soutěžit mohl každý. Podmínkou byla účtenka s částkou větší než 100,- Kč z jakéhokoliv obchodu v Olympii ze dne, ve kterém jste se chtěli zúčastnit. Každý soutěžící se mohl zúčastnit pouze jednou za den. Opakovaná účast byla možná.

Časy všech soutěžících se zaznamenávali. Každý den byl odměněn 1., 15., a 30. čas, často i 45. čas. K přebrání se totiž soutěžící musel dostavit osobně přesně v 19:00 ten samý den, co soutěžil. Nejlepší 100 časů postoupilo do finále o miliónové ceny, jak tvrdí autoři soutěže.

Co bylo tedy na soutěži tak zajímavé? (aspoň pro mne)

Když pomineme menší zmatky v pravidlech, kde není napsáno, že se odměňuje vítězný čas ze semifinálového dne, ale až 15., 30. a 45. nejlepší v pořadí pro jednotlivé dny, popř. systém přenášení odměn z jednoho dne na druhý, tak slovíčka „o miliónové ceny“ musí být podezřelá i průměrnému Frantovi.

První cena byl automobil KIA v ceně 360 000,- s DPH. V pořadí 5. cena je už ale designový stůl v ceně pouhých 60 000,- Kč, 17. v pořadí kůra v ceně max 8800,- Kč včetně DPH, 30. v pořadí je kabelka, 50. cena je wellness pobyt v hodnotě 2300,- Kč s DPH, od 63. ceny směrem dolů jsou vouchery s hodnotou 1900,- a nižší.

Když si dáte tu práci a spočítáte si hodnotu cen a odečtete DPH, které se zde neúčtuje, tak ceny zdaleka nedosahují ani 2 miliónů, tudíž plurál v názvu soutěže „vyhrajte dárky za milióny“ je lež.

Další matematický pohled. O soutěži jsem se dozvěděl náhodou, když jsem v Olympii hledal sedací soupravu. Své štěstí jsem zkusil 2krát – první neděli soutěže a hned v pondělí na to. Ani jednou to nevyšlo. Na to pondělí jsem urputně trénoval a hledal taktiku, jak pexeso efektivně řešit. Po 2 hodinovém drilu jsem byl schopen zahrát pexeso pod 55 vteřin, viz grafy níže. Problém byl, že když přišlo na lámání chleba, tj. opravdu jsem soutěžil na pódiu, stres udělal své.

Když jsem druhý den přemýšlel, kde se stala chyba a jak ji napravit, po dlouhé době jsem zapojil mozek. Začal jsem přemýšlet, zda mi stojí za to ztrácet čas tréninkem, jezdit do Olympie kvůli několika voucherům v ceně max pár tisíc. O tom, že bych vyhrál cokoliv cennějšího, jsem pochyboval už od začátku.

Tak jsem si řekl, co to vzít matematicky a předpovědět hraniční čas, který člověk musí zahrát, aby se člověk vůbec dostal do finále?

Pořadatel každý den vyvěsil aktuální pořadí soutěžících na web v PDF. Stáhl jsem si data z několika předchozích dní a podíval se, co se z nich dá vyčíst. Je jasné, že pokud vyneseme časy do grafu, budou mít logaritmický tvar, viz níže.

Graf 1 – Vývoj pořadí v semifinále

Vlevo je pár extrémních časů, pak se křivka stabilizuje. Na křivce pořadí po prvních několika dnech jsou patrné skoky v určitých hladinách. Mohly být způsobeny psychologickou hranicí, podmínkami (hrálo se na tabletu, co byl přímo na pódiu a jeho rychlost byla všelijaká) nebo náhodou.

Zpět k předpovědi hraničního času pro vstup do finále. Je jasné, že s přibývajícími dny se tento čas musí zmenšovat. Křivka musí být zákonitě hyperbolická, tj. na začátku prudký propad, který se potom ustálí, což dokazuje i graf níže.

2014-10-28_161355

Graf 2 – Čas na poslední postupové pozici v průběhu semifinále

Na začátku soutěže jsou časy rozprostřeny v celém časovém limitu a počet účastníků nehraje roli. Po pár kolek však tato proměnná začíná hrát silnou roli. Účastníci na chvostu, kde je jich nejvíce, se eliminují, což se odrazí v rapidním propadu postupového času. S přibývajícími koly se lepší časy vyřazují už hůře, tudíž trend přechází opět do prosté, lineární závislosti.

Pokud byste to vzali hrubou metodou, tak pro vstup do finále by teoreticky mělo stačit mít čas, který je v horních 6,25 % časů z nějakého semifinále. Problém však je, že semifinálová kola jsou vzájemně závislá, což znamená, že můžeme vyhrát semifinále s určitým časem, ale pokud v ostatních semifinálových kolech je nahráno 100 lepších časů, tak máte smůlu, což za chvíli ukážeme na konkrétní osobě.

Z grafu 1 je jasně vidět, že od určitého času je závislost prakticky lineární. Můžeme říci, že platí přímá úměra mezi časem a finálním pořadím v daném semifinále. Na základě toho už můžete provést odhad přesněji. S přibývajícími koly se tvar této křivky nemění, křivka si pouze „sedá“, což je očekávané chování.

Bohužel, data o celkovém počtu účastníků z jednotlivých semifinálových dnů, pořadatel soutěže nesděloval. Pár informací se ke mně doneslo, ale příliš jsem s nimi nepracoval. Kdyby tato čísla byla k dispozici, dá se odhad, o kterém hovořím dále, velice zpřesnit.

Z dat na základě 4 dnů jsem odhadl postupový čas na 69 vteřin. Po dalších 2 dnech a simulacích v MATLABu náhodných časů podle křivky pravděpodobnosti z grafů a náhodných počtu účastníků soutěže (náhodné to nebylo, stavěl jsem na 3 číslech, která jsem věděl), jsem odhad zpřesnil na magických 60 vteřin. Seknul jsem se zhruba o 1 vteřinu, protože hraniční čas dne 24. 10. 2014 byl 59,08 sekund.

2014-10-28_162433

Graf 3 – Konečné ořadí časů ve finále

A proč to bylo pro mne tak důležité to odhadnout přesně? Byť jsem byl schopen zahrát pexeso i za 42 vteřin (ona modrá čára na grafem, která je značena best), bylo mi jasné, že tento výkon asi nepředvedu na pódiu. Střízlivě jsem si přidal 20 vteřin, a tudíž mi bylo jasné, že nemá cenu soutěžit. S přibývajícími dny se ukázalo, že nebyla ani možnost, protože jsem vždycky něco měl. Jelikož jsem věděl, že bych stejně nepostoupil, tak mne to ani nemrzelo, což není moje standardní chování.

Martina CtiborováDruhá věc byla sociální stránka soutěže. Myslíte si, že máte štěstí? Ale kde že… V soutěži jsem se dozvěděl, že v ČR existují profesionální hráči soutěží. Zde konkrétně hovořím o osobě jménem Martina Ctiborová, která se živí tím, že se svým přítelem obráží různé soutěže po republice a vyhrávají je. Takto vyhrála už Citroen C3 Picasso, BMW 116i, Chevrolet Orlando, Land Rover (zde ale utratila 200 000,- aby ho vyhrála), plavbu snů, Nintendo Wii, kosmetiky, notebook atd. Na 24 letou slečnu to je slušná porce štěstí, ne? Jestli je pravda, co se tvrdí, chudák přítel.

Dlouho byla první, ale i ona našla přemožitele. Zde je vhodné ukázat další graf a to je finálové pořadí vůči postupujícímu pořadí. Pokud výkon v pexesu bude u soutěžících stabilní a ničím neovlivněný, tak by graf finálního pořadí měl vypadat jako znázorněné modré schody nebo se tomu aspoň blížit. To znamená, že nejlepší postupující hráči by měli skončit mezi prvními, poslední hráči mezi posledními.

V první desítce výherců až 1 světlou výjimku (na 10. místě) není nikdo, kdo byl v postupující první desítce. Toť k trémě. Graf však ukazuje postupující pozici jednotlivých výherců. Čím vyšší sloupec, tím hůře na tom byl v semifinále. Toť asi k trémě. 😉 Viz také graf 3, kde je vidět, jaké časy byly ve finále zahrány.

Dalším zajímavým ukazatelem bylo postupné vyřazování osob s přibývajícími dny. Vybral jsem několik osob. Trend je zde prakticky lineární a je narušen pouze výkyvy počtu účastníků v semifinálových kolech. Na základě těchto srovnání se dal také velice přesně odhadnout postupující čas, jenom postup byl komplikovanější – museli jste jít odzadu.

2014-10-28_161925

Graf 4 – Trend pozic pro vybrané osoby.

Nejzajímavější osobou je zde paní Genri, která byla po svém prvním pokusu dne 11. 10. 2014 4. v pořadí, čili splnila hrubé kritérium 6,25 %, nicméně den před ukončením semifinále, byla už 99. v pořadí! Soutěž asi bedlivě sledovala a s hrůzou v očích poslední den trochu svůj čas vylepšilo, což ji zajistilo postupové místo, proto ten zlom. Stejně tak učinil i pan Kugler, který byl ve stejném dni 2. v pořadí. Pan Kuchař však asi hru nesledoval nebo mu to nevyšlo, a byť byl týž den na 3. Pozici, před paní Genri, těstě před finále vypadl.

Pro všechny zúčastněné, kteří nepostoupili (včetně mne) – pojďme se trochu nasrat. Pokud si následující graf prostuduje pořádně, všimnete si, že u 5 lidí je položka „NENÍ K DISPOZICI“. Dané osoby jsem prověřil, v soutěži byly, ale postupem času vypadly. Celkově se také rozdalo pouze 96 cen, tudíž z toho plyne jediný závěr – Finále neměli kým zaplnit. Stačilo se zúčastnit kdykoliv v průběhu semifinále a poté přijít na finále a nechat se vybrat. Místo tam bylo, protože nepřišli Ti, co měli. Mohli jsme mít, když už nic, voucher na 500+ v kapse. Když se nad tím zamyslíte, tak je to jasné. Očekávat, že se opravdu dostaví 100 lidí v jeden den na několik hodin, tak je nereálné a opět by pomoci analýzy šlo odhadnout, kolik lidí to bude.

2014-10-28_163135

Graf 5 – Pořadí postupující vs konečné

Co říci závěrem? Vidíte, že věda se dá dělat ze všeho. Soutěže v ČR se dají pěkně obcházet, jako spousta jiných věcí v ČR a když používáte mozek a sociální inženýrství, tak se můžete zajímavě obohatit.

Odkaz na datový soubor: ZDE

Reklamy

KUTlime se představuje:

Jsem snílek, chorobný workoholik, detailista, flákač, publicista, hráč, buřič, závislák na produktivismu, technologiích a návratu zpět na strom. Extrovertní samotář, cholerik, kterému pořád v testech vychází sangvinik. Bývalý fotograf, budoucí cestovatel, současný amatérský terapeut. Věčný geek a kritik, nerozpoznatelný bodybuilder a mnoho dalšího. Kontroverze a renesance sama Mám mozek a nebojím se ho používat. Mám mnoho vlastností, které mne činí na první i druhý pohled nesnesitelným člověkem, za to ceněným spolupracovníkem. Seznámení se mnou pouze na vlastní nebezpečí. 8-)
Příspěvek byl publikován v rubrice Lidé, společnost atp.. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 reakce na Olympia oslavila 15 let, představila zajímavou soutěž

 1. Michal napsal:

  cituji Vás: „Pokud výkon v pexesu bude u soutěžících stabilní a ničím neovlivněný, tak by graf finálního pořadí měl vypadat jako znázorněné modré schody nebo se tomu aspoň blížit. To znamená, že nejlepší postupující hráči by měli skončit mezi prvními, poslední hráči mezi posledními“
  Soutěže jsem se zůčastnil – relativně velmi úspěšně, ale garantuji Vám: nic jako stabilní výkon neexistuje. Mezi dobře odehranou hrou (řekněme o dvou chybných rozhodnutích před odstraněním 30.karty ze hry), ve které objevíte první pár až otočením 12. nebo 13. karty (max.16 pokud nehrajete hloupě) a skvěle odehranou hrou (žádné chyby, max.46tahů), ve které díky štěstěně u 12. tahu máte klidně i 3 páry odstraněné, existuje u stejného a soustředěného hráče klidně i 13i až 18i vteřinový rozdíl. Takže můžete mít Vašich citovaných 42:00 i 1:00:00 bez zásadního výkonnostního propadu, ale ani ten se nedá garantovat u žádného individua a rozdíly můžou být i větší.
  Další výtka je , že automaticky předpokládáte, že na vysokých startovních číslech nemohou být kvalitní hráči. Pri registraci do finále byla u stolků různorodá skupina lidí v pořadí 1. – 25.
  Byli tam takoví co měli výborný čas na jeden nebo tři pokusy a jiní, co měli třeba i o sekundu lepší, ale za cenu 12i a více účastí. Je těžké srovnávat schopnosti těchto hráčů. Mnozí na nižších místech pouze kontrolovali své pozice a trénovali doma s dobrým vědomím, že se stále zlepšují, ale pro Vás to je pouze vzorek lidí, kteří většinou selžou, … ale ujišťuji Vás, že mnozí věděli, že jsou schopni zahrát lépe než v SF.
  Jen tak off topic : tréninkové časy pod 39:99 (osobáček 34:44)jsem už před finále přestal počítat (třebaže jsem takového nedosáhl ve finále) a cokoliv nad cca. 51:50 považuji při tréninku za fakt pokaženou hru (A světe div se díky gaussovské distribuci mých pokusů i já někdy za hooodně dlouhou dobu tréninku jdu i přes minutu). Tím nechci říct nic světobornějšího než to, že pri intenzívním tréninku bylo možné i se smolnou startovní permutací kartiček (dlouhé čekání na první pár/páry) dosahovat časů okolo 25.místa kde rozhodně ceny za pár set korun nebyly!
  🙂
  Jinak vědecké pojetí článku o tom proč nesoutěžit se mi moc líbil.

  mikes_01(at)post.cz

  • KUTlime napsal:

   Díky za zajímavý komentář. Máte pravdu, prvek nahodilosti v podobě permutací kartiček v pexesu vede na Gaussovo rozdělení výsledných časů při konzistentním výkonu hráče.
   Také máte pravdu, že na předních pozicích byli hráči, kteří se tam dostali díky mnoha pokusům v soutěží, ale nebyla jich většina. Opravdu jsem čekal lepší korelaci mezi semifinále a finále. Ale jak říkám, bylo to pouhé očekávání, při hlubší analýze ho lze označit za mylné.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s